Witamy na naszych stronach internetowych.

UWAGA!
Gospodarstwo Rybackie w Ińsku nie użytkuje jeziora Storkowo i jeziora Sambórz Mały. Nabycie zezwolenia Gospodarstwa nie uprawnia do wędkowania na tych jeziorach.

Gospodarstwo Rybackie w Ińsku użytkuje rzeki: Ina, Brzeźnicka Węgorza, Krępa i Ukleja. Szczegóły w cenniku i regulaminie wędkowania.

UWAGA - BARDZO WAŻNE!

Szanowni Państwo,

chciałbym niniejszym poinformować, że w dniu dzisiejszym (14 września 2017 r.) wspólnie z Dyrektorem RZGW podpisaliśmy dziewięć 10-cio letnich Umów Ustanowienia Użytkowania na Obwodach Rybackich zastępujące dotychczasową Umowę Dzierżawy Rybackiego Użytkowania Jezior.

Nowe umowy spełniają wymogi aktualnych przepisów.

Z punktu widzenia użytkowników jezior (w szczególności wędkarzy) zmiany te nie wnoszą nic nowego.

Chciałbym jednocześnie uciąć głupawe historie opowiadane przez nieżyczliwych mi ludzi (nazwiska i adresy znane redakcji), że odebrana mi będzie możliwość poświęceń i ciężkiej pracy na tych jeziorach przez, co najmniej, następne 10 lat.

Michał Czerepaniak

Działalność produkcyjna naszej firmy polega przede wszystkim na połowie i przetwórstwie ryb słodkowodnych z Ińskich jezior.

W ciągu ostatnich pięciu lat przywróciliśmy ludziom wiarę , że Ińsko jest miejscem gdzie, prócz świeżego powietrza i wrażeń krajobrazowych, można też kupić rybę świeżą (oczyszczoną), wędzoną tradycyjnym sposobem czy też smażoną.

Osiem lat to dużo i mało równocześnie.

Rozpoczęta w jesieni 2002 roku prawidłowa gospodarka rybacka zaczyna powoli przynosić efekty. Pojawiły się pierwsze wymiarowe szczupaki z zarybień wiosną 2003 roku. W jeziorze Ińsko została odbudowana sielawa (większość amatorów ryb przyjeżdża do Ińska na smażoną lub wędzoną sielawę). W ograniczonym zakresie (brak narybku na rynku) odbudowane zostaje pogłowie sandacza. Wpuszczone zostały - w ograniczonej ilości - ryby atrakcyjne dla wędkarzy; karp pełnołuski (zbiorniki zamknięte) oraz sum.

Amatorów wędkarstwa prosiliśmy o trochę cierpliwości. Obecnie większość jezior  kipi od ryby. Jest to efekt dotychczasowych oraz ciągle prowadzonych zarybień jak też właściwej gospodarki rybackiej  naszego Gospodarstwa Rybackiego.

Ostatnio wędkarz łowiący na jez. Woświn przysłał nam zdjęcia, na których (pół dnia wędkowania) są szczupaki o wadze 12 kg, 7 kg i 5 kg (wróciły do wody). Na życzenie Pan Mateusz Gzyl może przesłać zdjęcie zrobione telefonem komórkowym.

W naszym wspólnym interesie - wędkarzy i dzierżawcy - bardzo proszę o informacje na temat zauważonych nieprawidłowości. Bardzo dużym problemem na tych jeziorach jest dewastujące kłusownictwo przy pomocy agregatów i sieci o małych oczkach. Niekiedy także niektórzy wędkarze czy rybacy nie potrafią trzymać się obowiązujących przepisów.  Tego typu uwagi i informacje prosimy kierować na email  mateusz@icr.com.pl.

Project CERES


Od 01.03.2016 ICR Sp. z o.o zaangażowany jest w realizację projektu „Climat change and European aquatic resources”(akronim CERES). 
CERES porusza temat prognozowania i przewidywania skutków wpływu zmian klimatu na rybołówstwo i akwakulturę. W założeniu zmierza do określenia przyczyn, skutków oraz wpływu zmian klimatu na najważniejsze europejskie gatunki ryb i skorupiaków, a także na działalność gospodarczą związaną z rybołówstwem i akwakulturą.

Czytaj więcej


 Ińskie Centrum Rybactwa informuje

 Ińskie Centrum Rybactwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizował operację w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pt. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej na terenie LGR Sieja poprzez zakup sprzętu do przewozu ryb”. Celem zrealizowanej operacji było podniesienie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej, dzięki rozszerzeniu działalności gospodarczej polegającej na zarybianiu akwenów wodnych oraz sprzedaży wraz z dowozem do klienta materiału zarybieniowego.

Zobacz galerię...

 Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak informuje

Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak zrealizowało operację w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" pt. "Rozwój działalności gospodarczej oraz usług na rzecz społeczności lokalnej na terenie LGR Sieja poprzez zakup pojazdu specjalistycznego do sprzedaży ryb świeżych i przetworzonych w systemie handlu obwoźnego".


Prywatność