Witamy na stronach Ińskiego Centrum Rybactwa

Puchar Jezioa Woświn

Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o.

zaprasza klientów hurtowych i detalicznych do zakupu naszego wyśmienitego, karmionego zbożem karpia. Ryby pod stałym nadzorem weterynaryjnym. Karpie można nabyć bezpośrednio w sklepie firmowym w Ińsku lub w mobilnym punkcie handlowym Targ Rybny przy przejeździe kolejowym w Chociwlu. Oferujemy rybę świeżą, oczyszczoną lub wędzoną. Istnieje możliwość składania zamówień określonej ilości i wielkości ryb – kontakt 504 082 643. Odbiorców hurtowych zapraszamy do kontaktu telefonicznego – 504 082 643 Pan Mieczysław Krzyżanowski

Rybactwo i morze

 

Pomorze Zachodnie WIR

 

Logo_UE

 

 

Działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” . Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.

Nazwa Beneficjenta – Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak

Tytuł operacji - Wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego przy Gospodarstwie Rybackim w Ińsku w nowoczesny sprzęt do walki z kłusownictwem.

Cel operacji - Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności

przestrzennej obszaru z zachowaniem i ochroną wartości przyrodniczych i kulturowych.

Cel szczegółowy 1.2 - Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historycznego obszaru.

Galeria zakupionego sprzętu

 


Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. zakończyło realizację operacji w ramach działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę, o którym mowa w art. 48 rozporządzenia nr 508/2014 w zakresie Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, pt. „Wyposażenie Obrębu Stawowego w Malińcu w nowy sprzęt oraz budowa wiat, służących poprawienie warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników”. Celem realizowanej operacji jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Wartość operacji 362 340,84 zł, w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi: 110 469,75 zł.

Więcej informacji

Galeria


UWAGA!

Gospodarstwo Rybackie w Ińsku nie użytkuje jeziora Storkowo i jeziora Sambórz Mały. Nabycie zezwolenia Gospodarstwa nie uprawnia do wędkowania na tych jeziorach.

 

Gospodarstwo Rybackie w Ińsku użytkuje rzeki: Ina, Brzeźnicka Węgorza, Krępa i Ukleja. Szczegóły w cenniku i regulaminie wędkowania.

Działalność produkcyjna naszej firmy polega przede wszystkim na połowie i przetwórstwie ryb słodkowodnych z Ińskich jezior.

W ciągu ostatnich szesnastu lat przywróciliśmy ludziom wiarę , że Ińsko jest miejscem gdzie, prócz świeżego powietrza i wrażeń krajobrazowych, można też kupić rybę świeżą (oczyszczoną), wędzoną tradycyjnym sposobem czy też smażoną.

Szesnaście lat to dużo i mało równocześnie.

Rozpoczęta w jesieni 2002 roku prawidłowa gospodarka rybacka przyniosła efekty. 

 W jeziorze Ińsko została odbudowana sielawa (większość amatorów ryb przyjeżdża do Ińska na smażoną lub wędzoną sielawę). 

Amatorów wędkarstwa prosiliśmy o trochę cierpliwości. Obecnie większość jezior  kipi od ryby. Jest to efekt dotychczasowych oraz ciągle prowadzonych zarybień jak też właściwej gospodarki rybackiej  naszego Gospodarstwa Rybackiego.

Ostatnio wędkarz łowiący na jez. Woświn przysłał nam zdjęcia, na których (pół dnia wędkowania) są szczupaki o wadze 12 kg, 7 kg i 5 kg (wróciły do wody). Na życzenie Pan Mateusz Gzyl może przesłać zdjęcie zrobione telefonem komórkowym.

W naszym wspólnym interesie - wędkarzy i dzierżawcy - bardzo proszę o informacje na temat zauważonych nieprawidłowości. Bardzo dużym problemem na tych jeziorach jest dewastujące kłusownictwo przy pomocy agregatów i sieci o małych oczkach. Niekiedy także niektórzy wędkarze czy rybacy nie potrafią trzymać się obowiązujących przepisów.  Tego typu uwagi i informacje prosimy kierować na email  mateusz@icr.com.pl.

 


Project CERES

Ceres

 

Od 01.03.2016 ICR Sp. z o.o zaangażowany jest w realizację projektu „Climat change and European aquatic resources”(akronim CERES). 

CERES porusza temat prognozowania i przewidywania skutków wpływu zmian klimatu na rybołówstwo i akwakulturę. W założeniu zmierza do określenia przyczyn, skutków oraz wpływu zmian klimatu na najważniejsze europejskie gatunki ryb i skorupiaków, a także na działalność gospodarczą związaną z rybołówstwem i akwakulturą.

 

Czytaj więcej