Ińskie Centrum Rybactwa

Ińskie Centrum Rybactwa powstało na bazie części dawnego Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Ińsko.

Na początku lat 90-tych PGRyb. Ińsko został zlikwidowany. Pewne elementy (jeziora, stawy) zostały wydzierżawione chętnym amatorom a ok 9.000 ha jezior pozostało pod zarządem spółki celowej stworzonej przez  AWRSP w Szczecinie.

W roku 2002 spółka ta upadła a jeziora zostały podzielone na dwie grupy; Miedwie i okolica ok. 6.000 ha oraz Ińsko i okolica ok. 3.000 ha. We wrześniu 2002 roku, na bazie dzierżawy od AWRSP,  powstało Gospodarstwo Rybackie Ińsko (działalność gospodarcza osoby fizycznej), które jest obecnie elementem Ińskiego Centrum Rybactwa.

Po dziewięciu latach od przejęcie kompletnie zdewastowanych jezior, dużych nakładach na zarybianie i stosowaniu się do wytycznych Akademii Rolniczej w Szczecinie pojawiły się efekty w postaci przywróconego drapieżnika (szczupak) oraz sielawy. Wysokie nakłady na zarybianie zmusiły dzierżawcę do poszukania opcji produkcji własnej narybku.

Takim obiektem, wydzierżawionym od ANR, stały się stawy narybkowe w Malińcu (poprzednio należące do PGRyb Ińsko).

Stawy pozwalają na produkcję (prócz gatunków typowych dla zarybiania jezior - szczupaka, lina, sandacza i złotego karasia) przede wszystkim wszystkich form karpia - od wylęgu po karpia handlowego.


Ińskie Centrum Rybactwa spółka z o.o.  powstała dla skoordynowania działalności Gospodarstwa Rybackiego Ińsko, Zakładu Przetwórstwa Rybnego w Ińsku oraz obiektu stawowego Maliniec koło Reska.

 

Siedzibą spółki jest Ińsko.

 

Nasz adres:

ul. Przybrzeżna 8

73-140 Ińsko

woj. zachodniopomorskie