Zapytanie ofertowe 2019/B

Zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego
"Rybactwo i Morze"  Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak zwraca  się z prośbą o
przedstawienie ofert na zapytania ofertowe znajdujące się w poniższych linkach.

Zamówienie jest częścią projektu w zakresie działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe – przyczepy, silniki, akcesoria
Formularz ofertowy do wypełnienia - przyczepy, silniki, akcesoria
Zapytanie ofertowe – łodzie
Formularz ofertowy do wypełnienia – łodzie
27/11/2013
Cenniki2014
Umieściliśmy cenniki połowów na rok 2014.
01/06/2013
Wędkowanie w nocy
W sezonie wędkarskim 2013 Gospodarstwo Rybackie dopuszcza wędkowanie w porze nocnej z brzegu.
08/05/2013
Puchar J.Woświn - relacja
Pierwszy maja przywitał wędkarzy rozpoczynających sezon szczupakowy w Tuczy
piękna pogodą. Nad jeziorem Woświn stawiło się ponad 140 wędkarzy...
16/04/2013
Zawody o Puchar J. Woświn
Jak co roku mam zaszczyt w imieniu Ińskiego Centrum Rybactwa zaprosić wszystkich łowców szczupaków na rozpoczęcie sezonu szczupakowego nad jezioro Woświn
31/01/2013
Cenniki
Umieściliśmy cenniki połowów na rok 2013.
Prywatność